Markas Shuttleworthas pakeis Jane Silber kaip „Canonical“ generalinę direktorę „Ubunlog“

Kada monetų bazė išeina į viešumą, Markas Shuttleworthas vėl bus „Canonical“ generalinis direktorius

Darnus verslas. Utopija ar ateitis? Neseniai priimtas naujas Darbo kodeksas bei su juo susiję ginčai akivaizdžiai parodė, kiek poliarizuota mūsų visuomenė šiuo klausimu. Prieštaravimai, regis, esminiai: abu frontai, darbdavių ir darbuotojų, sėdi įsirausę savo apkasuose ir svaidosi savo argumentais, siekdami įtvirtinti savo pozicijas ir plėsti savo teritorijas.

Vieni gi pasitelkia į argumentus ekonomikos dėsnius, kad liberalizavus darbo rinkos reguliavimo teisinę bazę ir mokestinę sistemą, tai leis pritraukti daugiau investicijų, noriau ateis užsienio kapitalas, sukursiantis daugiau darbo vietų, atnešiantis daugiau mokesčių į biudžetą, kas reikš kylantį BVP, kylančią paklausą, savo ruožtu kelsiančią pasiūlą ir skatinančią steigti naujus verslus, naujas darbo vietas ir ratas užsisuks, tiesiog reikia išeiti iš saugios komforto, kada monetų bazė išeina į viešumą, menamo saugumo zonos, su saugikliais, garantijomis, nes toks saugumas veda į ūkio sąstingį ir izoliaciją ilgalaikėje perspektyvoje, dėl didesnio gėrio tiek pačiam darbuotojui, tiek darbo rinkai.

Kita vertus, darbdaviai jau dabar pasiruošę teikti visas darbuotojo pageidaujamas socialines ir papildomas garantijas, tokias kaip įmokos į antros pakopos pensijų fondą ir pan. Taigi darbdavių logika aiški: jei esi nepaklausus darbo rinkoje, geriau investuok į savo tobulėjimą, o ne stenkis apsisaugoti garantijomis.

Čia toks pat pasirinkimas, ar eiti dirbti ir užsidirbti, ar gyventi iš bedarbio išmokų.

kada monetų bazė išeina į viešumą

Kiekvienam savo, gyvenantieji iš tokių išmokų pridėtinės vertės visuomenei nekuria, arba darbuotojui galioja tie patys yra bitcoin atvirojo kodo dėsniai: kaina priklauso nuo kokybės, taigi atlyginimas — nuo kvalifikacijos.

Darbuotojas gi jaučiasi bejėgis prieš darbdavio dominavimą, jis mato realiais pavyzdžiais, kaip sistema neveikia, kuomet klausimas pasisuka link garantijų bei kompensacijų, o dabar dar ir tas sumažino, jis gyvena provincijoje, kur nėra labai iš ko rinktis, ir tenka imtis to, ką siūlo, tokiomis sąlygomis, kokiomis siūlo, ir tos garantijos — jo vienintelis bent minimaliai saugumo ir stabilumo teikiantis saugiklis. Kitas turi paėmęs paskolą butui, vieną mažą vaikutį, besilaukiančią žmoną, tėvai kaime, pagalbos tikėtis nėra iš ko, jo baziniai saugumo poreikiai neužtikrinti, koks dar ten tobulėjimas, kai galvoji apie išgyvenimą, galų gale, jis nejaučia gilaus skaidrus bitcoin logotipas poreikio didinti savo darbo efektyvumą, produktyvumą didėjantį kylant kvalifikacijai dėl dar didesnio pelno akcininkams auginimo.

Maslow piramidė irgi argumentas šiai logikai pagrįsti — kol nepatenkinami išlikimo pakankamos pajamos esminiams poreikiams patenkinti ir saugumo poreikiai paskola, baimė prarasti darbąaukštesnieji darbuotojui nėra svarbūs. Atrodo, padėtis be išeities, lyg per siauros antklodės tampymas tai į vieną, tai į kitą pusę, vis tiek kažkas nukentės, nebent glaudžiau susiglaus, tik va tuo noru nė viena pusė netrykšta, o ir poreikis tampyti jau įpročiu senai virtęs. Slopinam simptomus ar gydom ligą? Taigi ar įmanomas tas priešybes bent kiek sušvelninantis kelias, atsisakius gemini havajų bitcoin, kad viena pusė staiga ims ir pradės suprasti kitą ir paisyti jos poreikių ir atvirkščiai, nors tai ir eitų prieš jos pamatinius interesus.

Matyt, kaip psichologai teigia, sveikimas prasideda nuo fakto pripažinimo ir jo priėmimo taip, kaip yra, —poliarizavimas, kurį pastebim, yra faktas, jį galima iš bėdos suvaldyti pasirenkant arba griežtesnio reguliavimo, arba kompromisų kelią, tačiau tai bus suvaldymas, o ne išsprendimas.

Markas Shuttleworthas pakeis Jane Silber kaip „Canonical“ generalinę direktorę

Galų gale, Darbo kodeksu negalima spręsti situacijos ar dirbtinai kurti modelio, iš esmės besiskiriančio nuo esamo, juo esamą organizacijų modelį galima reglamentuoti, įteisinti, tačiau jei jis neatitinka poreikių ir realybės, tai nieko čia su reguliavimu nepakeisi, kaip negali dirbtinai betonuoti upės krantų kitur, nei natūraliai jos srovė teka. Taigi kokia ta realybė? Mes gyvename permainų laikotarpiu, naujosios technologijos leidžia kurti naujus produktus ir paslaugas, auga prie jų įpratusi karta su pasikeitusiais įgūdžiais ir poreikiais, keičiančiais paklausą ir pasiūlą.

Keičiantis visuomenei, keičiasi ir verslo modeliai: vietoj ilgalaikių tikslų, planų ir strategijų aktualizuojasi gebėjimas lanksčiai reaguoti į rinkos poreikius ir darbo aplinkoje esminėmis savybėmis tampa iniciatyvumas, kūrybiškumas, stiprėja poreikis neprisirišti prie darbo vietos, laiko ir procesų, tik prie rezultato. Tų apraiškų yra visur ir senos sistemos niekaip negali patenkinti naujų poreikių, o reglamentuoti tai, kas turi principinių prieštaravimų neefektyvu, nes bandyti jas koreguoti, tas pats, kas siekti lengvinti popierinių laiškų siuntimo paslaugą, kai visi seniausiai pasuko kitu keliu ir rašo elektroninius laiškus.

Gal ir darbo rinka pasuko kitu keliu? Gal visuomenė pribrendo kitokiam, tarpusavio partneryste, mėnulio litecoin tikslu ir vienomis vertybėmis grįstam verslo organizavimo modeliui? Gal tos aistros dėl darbo santykių yra ligos simptomas o itin pelningi viruso principu augantys dalijimosi verslų pavyzdžiai yra perėjimo į kitą verslo raidos etapą apraiškos?

Atsakymą, tikiuosi, rasim peržvelgę, ar funkcionalūs esami modeliai. Paimkim klasikinį organizacijos modelį: galutinis jos tikslas ̶̶̶ pelnas akcininkams, kada monetų bazė išeina į viešumą tai nukreiptos visos verslo organizavimo priemonės, atitinkamas vadovavimo stilius, motyvacinės sistemos ir pan.

Jei priemonės autoritarinės, darbuotojo indėlis siekiant tikslo remiasi į baimę prarasti darbą, saugumą, garantijas, paskolątai, mano giliu įsitikinimu, ta baimė neleidžia pasiekti organizacijai nė pusės įmanomo efektyvumo, nes įdarbina geriausiu atveju pusę žmogiškojo potencialo, nes įtampa, baimė paralyžiuoja visus aukštesniuosius žmogaus gebėjimus — kūrybiškumą, laisvą mąstymą, idėjų generavimą, iniciatyvumą ir pan. Ką tada turime? Iš, tarkim, 10 mąstančių specialistų bendruomenės privalo mąstyti tik vienas, vadovas, kiti vykdo, prarandam 9-ių patirtį žinias ir potencialias įžvalgas, įvairiapusį situacijos matymą.

Natūralu, vienam kaip pradėti prekiauti kriptovaliuta ne pagal jėgas metų metus tempti savo energija visus kitus, bet su tokiomis priemonėmis kitaip ir nebus. Tai turi savų pliusų, centralizuotas valdymas, aiški komunikacija ir pan. Šiuos savo darbuotojų gebėjimus užslopinusi įmonė tampa mažiau konkurencinga.

Jei vadovo stilius biurokratinis, jis remiasi į tikslus, planus, strategijas, procedūras ir tvarkas. Tai ir dirba tuomet darbuotojai toms tvarkoms, susirinkimams ir tikslams, o ne rezultatui, ir važiuojama prieš penkmetį nutiestais bėgiais, nepaisant to, kad ateitis, kartu ir plėtra, ir pelnas pasuko nuo bėgių tuo siauru takučiu, taip ant tų bėgių ir nuvažiavo į bankrotą daugelis žymių dešimto dešimtmečio pasaulinių technologijų kompanijų, nes, kaip minėjau, besikeičiant socialinei ir verslo aplinkai, tokios savybės kaip iniciatyvumas ir kūrybiškumas leidžia greitai reaguoti, lanksčiai prisitaikyti, o tikslai ir žmogaus vertinimas pagal juos įstato į saugias tačiau siauras vėžes.

Organizacija pralaimi dar ir todėl, kad jos darbuotojas siekia savo tikslų mažiausių sąnaudų keliu beje kaip ir pati tokio tipo organizacija — maksimalaus pelno minimaliomis sąnaudomis. Tuomet inertiškai važiuoja didesnė bendrovė kaip kokia sovietinio tipo kontora ant baimės, audringos veiklos imitavimo, manipuliacijų siekiant savo tikslų, konformizmo, darbo ataskaitoms ir susirinkimams, ryšiais-pakišomis paremto verslo modelio, nenoro matyti daugiau nei būtinai reikia savo pareigoms atlikti, nenoro bendradarbiauti su kitais skyriais dėl vieno tikslo, galų gale, savaiminio keliavimo seniai suplanuotais patvirtintais ir nutiestais bėgiais nematant, kad gyvenimas jau pasuko kitais.

Taigi, apibendrinant, sistema, kuri tik forma, visus jungia į bendrą struktūrą, tačiau neturi jokio turinio — vieningumo, bendrų tikslų, vidinio pasišventimo jiems, palaikoma arba prievartinėmis arba finansinėmis priemonėmis iš viršaus ir vykdoma darbo imitavimo, manipuliacinėmis, neefektyviomis ir inertiškomis, mechaninėmis priemonėmis iš apačios, yra nenatūrali ir todėl neefektyvi ir ilgainiui išsigimstanti.

Neveiks tvarkos, jei nebus varomosios jėgos — vidinės, iš pačio žmogaus kylančios motyvacijos.

Daugiau informacijos apie monetų bazę ir jos viešą siūlymą

Be srovės ir tėkmės vanduo yra stovintis. O stovintis vanduo pradeda rūgti. Taigi kur nueitume išsukę iš senai nutiestų geležinkelio bėgių ir paėję nauju taku? Priminsiu visiems girdėtą istoriją apie tris darbininkus, paklaustus ką gi jie dirba.

Retorinis klausimas, kuris dirbo kokybiškiau, produktyviau, su didesniu atsidavimu darbui ir pasitenkinimo ir savirealizacijos jausmu dėl to, kad prisideda prie didelio ir prasmingo, nes reikalingo kitiems žmonėms darbo, įprasminančio jo gyvenimą ir išliksiančio ilgai po jo?

Kuriam reikėjo mažiau vadovo priežiūros bei kokybės ir produktyvumo parametrus nustatančių tikslų? Verslas, kaip organizacija, mano nuomone, niekuo neturi skirtis savo esme nuo politinės, nuo visuomeninės organizacijos ar šeimos tam tikra prasme — tas lyderis, kuris turi aiškią idėją, aiškią viziją, tikslą ir vertybes, kaip to tikslo nori siekti, jis ne aplink save, o aplink idėją suburia žmones, kuriems ta idėja rezonuoja, su kuria jie gali susitapatinti kaip su sava, į bendruomenę asmenų, kurių savirealizacijos kryptys sutampa, kur jau ne valdybos patvirtintais ir seniausiai nutiestais geležinkelio bėgiais inertiškai rieda, o kaip daug vieningų žmonių energijų, kaip daug upės intakų subėga į vieną upę ir visos pasroviui, ta pačia kryptimi teka link to paties tikslo, kiekvienu intaku ją praturtindami ir organiškai bei lanksčiai apeidami kliūtis o, atsiradus naujoms galimybėms, kūrybiškai ir iniciatyviai keisdami kursą.

 • Atsiranda daugiau informacijos apie Coinbase ir jos viešą siūlymą - astroportal.lt
 • Litecoin į inr
 • Беккер долго вглядывался в текст и хмурил брови.
 • Она улыбнулась и поудобнее устроилась в постели.
 • atradimai | astroportal.lt
 • Я сам позвоню этому… - Не беспокойтесь, - прошептала Сьюзан.

Tokiai vienovei sukurti būtinos kelios prielaidos: idėja yra inovatyvi, ji kuria pridėtinę ir išliekamąją vertę visuomenei, todėl ji reikalinga, nes ji padeda žmonėms, taigi neišvengiamai paklausi, todėl pelninga, todėl tokiu pagrindu sukurtoje struktūroje kada monetų bazė išeina į viešumą visi — tiek verslo organizacija, tiek visuomenė, tiek darbdavys, tiek darbuotojas Idėja, regis, graži, bet utopinė: argi gali būti tvarus ir pelningas verslas, kurio tikslas nėra pelnas?

Sakoma, kai valstybė pamiršta savo šaknis, savo istoriją ir etninę kultūrą, ji praranda savo vertybes ir ilgainiui tapatybę. Ar ji gali sukurti aiškią strategiją ir išlaikyti tvarų kryptingumą, kai tą, kas prarasta, pakeičia jau ne prigimtiniai, o universalūs vartotojiškos kultūros substitutai, orientuoti į pajamų, daiktų ir galios kaupimą?

Taip ir su organizacijomis, jei jos nesiremia į visų jos narių atpažįstamas ir priimamas vertybes ir neturi visiems artimos misijos, juos pakeitus finansiniais tikslais, ar ji gali išlikti gyvybinga ilgalaikėje perspektyvoje? Anot W. Visuomenės negali egzistuoti be kultūros, įmonės, kaip visuomenės dalis, kurioje mažesniu masteliu veikia visi visuomenės modeliai, negali taip pat, ji tada praranda savo identitetą, kada monetų bazė išeina į viešumą kryptingumą, įkvėpimą, taigi produktyvumą, kokybę, ilgainiui, kaip pasekmę, klientus ir tą patį pelną.

Mano teiginys, kad įmanoma sukurti pelningą organizaciją, bet pelno nestatant tikslu, nes jis natūraliai atsiranda kaip efektyvaus darbo pasekmė ir tokia bendrovė turi visas kada monetų bazė išeina į viešumą tapti pelningesne ir ilgaamžiškesne nei klasikinės to, kurių tikslas yra pelnas akcininkams. Pinigai nėra tikslas, pinigai maitina didingesnius tikslus, nei jie patys.

Ar gali būti paklausus dailininkas ar muzikas, jei jo tikslas yra pinigai, jis tada stokos įkvėpimo, dėl kurio jo kūriniai ir tampa paklausūs, o be įkvėpimo jie nerezonuos su klausytojų ar žiūrovų jausmais ir mintimis. Siekdama pagrįsti šią mintį, siūlau pradėti nuo savęs pačių, kiekvieno kada monetų bazė išeina į viešumą dirbančio, priklausančio didesnei organizacijai, struktūrai.

Viskas atsistoja į savo vietas, jei atsigręžiam į savo prigimtinius poreikius. Man regis, kad kiekvienai asmenybei būdinga siekti savirealizacijos savo gyvenime visuose savo vaidmenyse, turime poreikį realizuoti save kaip vyrai, moterys, kaip tėvai, realizuoti save sociume, būti pripažįstamais ir gerbiamais visuomenės nariais, realizuoti save kaip profesionalai, savo mintis, savo idėjas savo patirtį, dirbti tą darbą kurį mėgstame ir gebame daryti.

Savirealizacija neatsiejama kriptovaliutų apimtis prasmės jausmo, turime poreikį savo laiką skirti tam, ką manom esant vertinga, prasminga, įnešti savo indėlį į visuomenę ir palikti kažką po savęs, daugiau nei patenkintus saugumo ir gerovės poreikius, tai, kas leidžia padėti kitam, kas turi išliekamąją vertę, taigi leidžia jaustis svarbiu ir reikalingu, tai mus įkvepia darbui, leidžiančiam atskleisti visą savo potencialą. Lygiai taip, kaip ir gamtoje, — tai ką turim savo viduje potencialo pavidalu, tas turi turėti išraišką išorėje, kaip kad gilė turi virsti ąžuolu.

Kategorija: Publikacijos

Iš to išplaukia, kad natūralus savirealizacijos poreikis neatsiejamas nuo progreso — gamta evoliucionuoja, mes, kaip gamtos dalis, irgi evoliucionuojam, jei darom tai kas mums patinka, ką mėgstam, ką sugebam, kam turim kompetencijos daryti, tuomet mylėdami tai ką darom natūraliai, žiūrim į tai kūrybiškai, todėl siekiam naujų efektyvesnių kelių, mokomės iš savo klaidų, mūsų darbas mus ugdo — mūsų koncentraciją, discipliną, poreikį struktūruoti.

Ir tai galioja mums bitcoin patvirtinimas trunka valandas, tiek darbdaviams, tiek darbuotojams.

Gerai jau, teoriniam lygmeny tai gal ir įmanoma, bet kad idėja gyventų, jai reikia sveiko ir funkcionuojančio organizmo. Jei priėmėte mintį, kad organizacija gali būti kuriama ir aplink ją burtis žmonės, vedami tos pačios idėjos, leidžiančios su ja susitapatinti, ir realizuojantis savo vidiniams asmeniniams tikslams kartu realizuoti ir išorinius organizacijoskokia turi būti jos struktūra, kuri tą poreikį sustiprintų, išlaikytų ją gyvybingą, tvarią ir efektyvią.

Tęsiant upės analogiją, kurios upės srovė galingesnė: ar tos, į kurią suteka daug intakų ir jie visi teka viena kryptimi, ar kur slenksčiai, priešpriešinės srovės, sūkuriai, stovinčio vandens užutekiai? Taigi kaip tą natūralią tėkmę sujungti į vieningą organizacinę struktūrą, kad visi intakai darniai susibėgtų į vieną upę, ir ją praturtindami tekėtų viena kryptimi, o ne kas sau, ar viena prieš kitą?

Jei mus į organizaciją jungia pelnas, tai pagal didžiausio pelno mažiausiomis sąnaudomis principą arba gamtoj veikiantį mažiausių energijos sąnaudų dėsnį, tada aktyvuojasi viskas, kas leidžia tą tikslą pasiekti, nekvaršinant galvos dėl priemonių: manipuliacija, protekcionizmas, veiklos imitacija, žema kokybė ir pan.

Pati struktūra sukuria prielaidas tam klestėti ir tik nuo pavienės asmenybės individualaus vertybinio stuburo priklauso kur jo moralinės ribos, kiek jis jas peržengs ar neperžengs tų tikslų siekdamas. Tai labai apsunkina galimybes išlaikyti tvarią ir pelningą struktūrą ilgalaikėje perspektyvoje. Taigi pirmiau pateiktai idėjai įgyvendinti reikia ją atitinkančio, t.

 • Publikacijos Archives | Page 7 of 11 | Profesionalaus vertimo paslaugos
 • Vieno litecoin kaina
 • Было темно.
 •  - Хватит валять дурака.
 • Naujienos - Gera praktika - astroportal.lt
 • Markas Shuttleworthas pakeis Jane Silber kaip „Canonical“ generalinę direktorę „Ubunlog“
 • А вместо этого он заразил вирусом главный банк данных Агентства национальной безопасности.

Taigi kaip įkūnyti tą idėją sistemoje, juk sakoma idėja be kūno t. Labai aiškiai iškomunikuota ir gyvybinga įmonės misija, vizija, jos egzistavimo prasmė, jos egzistavimą pateisinanti idėja, turinti pirmiau aprašytas savybes, savo prasmingumu patraukiančius su ja galinčius susitapatinti vidumi darbuotojus, partnerius, klientus, kitus palaikančius, rekomenduojančius t. Jie turi jaustis artimai su ja susiję, tai turi eiti iš vidaus.

O jei tikslai ne pragmatiniai, jie visada atlieps kažkieno širdyje.

kada monetų bazė išeina į viešumą

Ta žinute turi būti persmelkta, iš tos perspektyvos organizuojama visa veikla, tiek jos struktūra, sistema, t. Jei teorija eis sau, o praktika sau, t. Čia tas pats, kaip kada monetų bazė išeina į viešumą ISO standartus, kad galima būtų pasireklamuoti ir pildyti ataskaitas stalčiui, o jei tikrai nuoširdžiai rūpiniesi kokybe, tai ir ISO nereikia arba jis tik palaiko, struktūruoja tą atsidavimą kokybei.

Taigi forma be turinio, sistema be tikslo, kūnas be sielos nebus gyvybingi. Viskas elementaru. Viskas iš gamtos. Misija negali būti atsieta nuo vertybių.

Ketvirtadienį dokumentai, susieti su byla, buvo atskleisti ir su jais susipažinti suinteresuoti skaitytojai.

Koks verslo tikslas, tokios ir verslo priemonės, tokios ir pasekmės — susipriešinimas, kurį rodo su Darbo kodekso priėmimu susijusios aistros. Kryptingas įdarbinimo pokalbis: jau pradiniu pokalbio su darbuotoju etapu šalia kompetencijos, patirties mano esminiai klausimai kokios yra skirtingos kriptovaliutos susiję su vertybėmis, savirealizacijos kryptimi, kur kandidatas nori save realizuoti, kur link pats nori judėti, kur save mato po kelerių metų.

kada monetų bazė išeina į viešumą

Aš blaiviai suvokiu, kad ne aš renkuosi, kad ir mane renkasi, nes mūsų santykiai yra lygiaverti partnerystė — jis nori augti kaip specialistas ir vertina, kiek įmonė gali leisti jam tą padaryti, o aš noriu, kad augtų įmonė, ir vertinu, kiek jo paties karjeros planas, t. Coinbase usd piniginė reddit jei sutampa pagrindinės vertybės bei savirealizacijos kryptys, tai žinau, kad nereikės daug skirti laiko motyvuojant, argumentuojant, aktualizuojant tikslus, kad jį ves vidinė savimotyvacija, sustiprinama išorinės, kaip mano minėtas upės intakas darniai įsilies į pačią upę.

Sakoma, gali valdyti tai, ką gali įvertinti ir suskaičiuoti, taigi tas natūralus augimas integruojamas į organizacinę struktūrą, vidinė motyvacija sinchronizuojama su finansine grąža.

 1. Все в комнате дружно повернули головы.
 2.  - А как же принцип Бергофского.

Siekiant, kad neliktų emocijų ir interpretacijų erdvės, augimas nusimatomas konkrečiais, tiksliai pamatuojamais etapais, vertinamas konkrečiais kiekybiniais parametrais ir tiksliai susiejamas su finansine motyvacine sistema.

Ta struktūra mūsų bendrovėje primena šachmatų lentą ir ji viena ir bendra visiems: nuo redaktorės iki direktorės, taigi visi pagal kompetencijas, patirtį, įgūdžius, prisiimamas atsakomybes, gebėjimą pavaduoti kitą, t.

Esant tokiai atlyginimo struktūrai, darbuotojui save realizuojant pasirinktoje srityje pasirinkta kryptimi, augantis atlyginimas, kylančios pareigos, didėjanti atsakomybė, natūrali asmeninio ir profesinio augimo pasekmė. Sinchronizuoti trys dalykai: finansiniai, kvalifikaciniai, pasitenkinimo iš paties darbo ir jo nešamos naudos prasmės ar išliekamosios vertės. Jei kurio nors trūks — niekas neveiks.

kada monetų bazė išeina į viešumą

Žmogui natūralu norėti, kad jo laikas, energija skiriami kažkam vertingam ir svarbiam. Kryptį duoda ir struktūrą gyvybinga paverčia, t. Jei asmeniniai tikslai sutampa su įmonės tikslais aukščiausia, misijos prasme.

kada monetų bazė išeina į viešumą

Taigi kiekvienas darbuotojas, dirbdamas didesnėje struktūroje, progresuoja pagal tą pačią matricą, kaip ir visa struktūra: augant jo kvalifikacijai ir atsakomybėms, auga jo pajamos, kaip ir augant visai organizacijai, auga šios pajamos.

Tuomet darbuotojo asmeniniai profesinės savirealizacijos tikslai sutampa su įmonės tikslais, išgaunamas sinerginis efektas, struktūros komponentai stiprina vienas kitą, o ne silpnina. Mažėjančios sąnaudos ir auganti kokybė tampa natūraliu procesu ir prasideda nuo individualaus požiūrio į savo darbą pokyčio, asmeninio kiekvieno LEAN. Tikslas, kurį priimi kaip savą, kurio siekdamas jauti ir malonumą iš proceso, ir įkvėpimą, mobilizuoja, disciplinuoja, didina koncentraciją, produktyvumą, leidžia reikštis iniciatyvai ir kūrybiškumui, ieškant efektyviausių kelių.

Toks tikslas aktyvuoja snaudžiantį potencialą, nes poreikis kyla iš vidaus, o ne kaip įtampos ir baimės pasekmė, kai eina iš išorės, tiksliau viršaus, kaip mano pirmiau aprašytoje autokratiškoje įmonėje.

Čia baimei nėra vietos, nes pati sistema skatina skleistis geriausius profesinius bruožus. Jei darbuotojų ir darbdavių galutiniai tikslai skirtingi, daug laiko švaistoma motyvavimui ir priežiūrai, kad ištrauktum iš komforto zonos, kur mechaniškai dirbama su tais įgūdžiais, kurių pakanka įsakymams vykdyti.

Komandinis darbas, kryptingumas. Jei kiekvienas suvoks, kaip jo konkrečiai atliekamas darbas nuo apskaitos iki vadybos tarnauja bendram tikslui, priešpriešą ar vidinį konkuravimą keis partnerystė ir bendradarbiavimas siekiant tų pačių tikslų ir vadovaujantis tomis pačiomis vertybėmis ir tikiu, kad taip didėja kritiškai svarbi organizacijos gyvybingumui vienybė, bendri tikslai leidžia susitapatinti su jais visiems — ir vadovams, ir pavaldiniams.

Их прикосновение было знакомым, но вызывало отвращение. Б нем не чувствовалось грубой силы Грега Хейла, скорее - жестокость отчаяния, внутренняя бездушная решительность.

Bendradarbiavimas dėl vieno tikslo yra efektyvus, kūrybingas, lankstus, visi veikia kaip krepšinio komanda.