Pirkimo ir paslaugų teikimo taisyklės

Monetų bazės teisinio pavadinimo keitimas. Pirkimo ir paslaugų teikimo taisyklės

Atsižvelgiant į euro zonos valstybių praktiką, pasirinkta Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių toliau vadinama — VVP nominaliąją vertę pakeisti pagal konkretaus investuotojo turimą vertybinių popierių paketą ir nustatyti naują vieno VVP nominalią vertę, lygią 1 euro centui.

Visų litais išleistų VVP nominalioji monetų bazės teisinio pavadinimo keitimas bus pakeičiama konkretaus investuotojo pagal kiekvieną vertybinio popieriaus emisijos identifikavimo kodą kiekvienoje atskiroje sąskaitoje turimų vertybinių popierių bendrąją nominaliąją vertę, padalijant iš neatšaukiamai fiksuoto euro ir lito perskaičiavimo kurso, padauginant iš ir apvalinant iki sveikojo skaičiaus.

Gauta reikšmė bus to investuotojo turimų euro cento nominaliosios vertės vertybinių popierių kokia yra geriausia kriptovaliutų keitykla. Tai techniškai nesudėtingas ir skaidrus būdas, nereikalaujantis papildomų išmokų kompensuojant apvalinimo skirtumus, kurių gali prireikti taikant kitus metodus.

Šis būdas užtikrina, kad vertybinių popierių vertė būtų mažiausiai paveikta perskaičiavimo. VVP nominalios vertės pakeitimo tvarka bus taikoma ir kitiems nematerialiems skolos vertybiniams popieriams, jeigu emitentas ir tos emisijos vertybinių popierių turėtojai nesusitaria kitaip. Pasirengimo laikotarpiu bus stiprinami institucijų gebėjimai užtikrinti sklandų euro įvedimą. Visos valstybės institucijos pagal kompetenciją turi įvairiais kanalais informuoti gyventojus apie nustatytą neatšaukiamai fiksuotą euro ir lito perskaičiavimo kursą, apie teisės aktus, priimtus eurui įvesti.

Toks viešumas atliks ir visuomenės švietimo funkciją. Bus rūpinamasi valstybės institucijų tarnautojų mokymu ir informavimu, kad jie galėtų prisidėti prie visuomenės informavimo apie būsimą valiutos keitimą. Vadovaujantis užsienio šalių patirtimi, bus parengtas vartotojų vadovas euro įvedimo laikotarpiu. Čia bus pateikta informacija vartotojui apie litų perskaičiavimo į eurus tvarką, kainų litais ir eurais nurodymo tvarką ir panašiai.

Bus parengtas Geros verslo praktikos valios kodeksas, kuris įpareigos, perskaičiuojant kainas, vykdyti kainų lygio išlaikymo ir nediskriminavimo įsipareigojimą, priimti litus ir siekti duoti grąžą tik eurais per visą valiutos keitimo laikotarpį, patogiai klientui organizuoti kainų nurodymą litais ir eurais, pakeitimo metu neorganizuoti didelių išpardavimo akcijų ir panašiai.

Pasirengimo laikotarpiu bus išnagrinėtos galimybės pritaikyti kasos aparatus naudoti dviejų valiutų apyvartos laikotarpiu bei numatyti jų įgyvendinimo būdai. Savivaldybės turės pasirengti, kad dviejų valiutų apyvartos laikotarpiu sklandžiai veiktų jų valdomos sritys, ypač viešojo transporto.

Valstybės institucijos pagal kompetenciją turi pasirengti sklandžiai pereiti prie mokesčių, permokų, nepriemokų skaičiavimo ir mokėjimo dviejų valiutų apyvartos laikotarpiu ir jam pasibaigus. Valstybės institucijos pagal kompetenciją turi pasirengti, kad viešajame sektoriuje naudojamos informacinės sistemos sklandžiai pereitų prie atsiskaitymų, apskaitos ir atskaitomybės rengimo įvedus eurą ir būtų pakeistos buhalterinės apskaitos programos, susijusios su euro įvedimu.

Valstybės institucijos pagal veiklos sritį, pasirengdamos euro įvedimui, pritaikys savo administruojamas informacines sistemas, parengs naujas dokumentų formas ir informuos apie tai vartotojus. Nuo ES Tarybos sprendimo dėl euro įvedimo Lietuvos Respublikoje priėmimo iki kalendorinių metų pabaigos po jo įvedimo bus rengiama ir teikiama suinteresuotoms institucijoms bei visuomenei statistika apie vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčius registruojant kainas litais ir eurais ir įvertinant kainų perskaičiavimo iš lito į eurą įtaką bendrajam vartotojų kainų pokyčiui.

Pirkimo ir paslaugų teikimo taisyklės paskutinio atnaujinimo data yra 1. Bendrosios nuostatos 1. ELP sąvoka apima, įskatant, bet neapsiribojant, elektronines parduotuves šiais interneto adresais: aurea. Visiems ELP lankytojams prieš pradedant naudotis ELP būtina atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad tinkamai jas suprato. Informacija apie Bendrovę 2.

Kiekvienai viešojo sektoriaus institucijai, kuri kitais teisės aktais nebuvo įpareigota parengti euro įvedimo priemonių plano, rekomenduojama tokį planą parengti ir pagal kompetenciją atsakingai spręsti klausimus sklandžiam euro įvedimui užtikrinti. Lietuvos bankas suderins su Europos centriniu banku ir banknotus tiekiančios valstybės nacionaliniu centriniu banku eurų banknotų įsigijimo ir pristatymo logistinius ir techninius aspektus.

Derindamas eurų banknotų priėmimo Lietuvos Respublikoje ir pristatymo į Lietuvos banko saugyklas logistikos, apsaugos ir techninius klausimus su atitinkamomis Lietuvos Respublikos institucijomis ir paslaugų teikėjais, Lietuvos bankas bitcoin Pakistane pasirengęs išankstiniam eurų banknotų paskirstymui komerciniams bankams vėliausiai iki m. Taip pat bus išspręstas išankstinio eurų banknotų paskirstymo komercinių bankų klientams klausimas.

Lietuvos Respublikos eurų monetas planuojama kaldinti valstybės įmonėje Lietuvos monetų kalykloje toliau monetų bazės teisinio pavadinimo keitimas — Lietuvos monetų kalykla. Lietuvos monetų kalykla tam bus pasirengusi iki ES Tarybos sprendimo dėl išimties naudoti nacionalinę valiutą panaikinimo ir euro įvedimo Lietuvos Respublikoje priėmimo datos. Lietuvos bankas bus pasirengęs išankstiniam monetų bazė pagreitina išėmimą monetų paskirstymui komerciniams bankams ne vėliau kaip iki m.

 1. Ko tau reikia bitcoin kasykloje
 2. Salono kriptovaliuta
 3. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
 4. Naujų bitkoinų akcijų
 5. Investuoti į bitcoin arba bitcoin grynuosius pinigus

Taip pat bus išspręstas išankstinio eurų monetų pristatymo komercinių bankų klientams klausimas. Tarpbankinės mokėjimų sistemos mokėjimo sistemos LITAS aplinkoje bus parengtos dvi sistemos atsiskaitymams eurais vykdyti: realaus laiko sistema, kuri bus sujungta su ES mokėjimo sistema TARGET, ir nustatyto laiko mažmeninių mokėjimų sistema. Abi sistemos nuo m. Lietuvos banko institucinis pasirengimas įsijungti į euro sistemą vykdomas pagal metais patvirtintą Lietuvos banko veiklos planą dėl euro įvedimo.

Jį numatoma tikslinti atsižvelgiant į Europos centrinio banko euro zonos plėtros planą, kuris buvo parengtas siekiant monetų bazės teisinio pavadinimo keitimas pasirengti euro sistemos plėtrai.

Komerciniai bankai ir užsienio valstybių bankai, veikiantys Lietuvos Respublikoje, turės būti pasirengę nuo euro įvedimo dienos tenkinti juridinių ir fizinių asmenų eurų banknotų ir monetų poreikius, neatlygintinai perskaičiuoti į eurus indėlius bei pinigines sumas sąskaitose litais ir kriptovaliuta lošimams litus į eurus, taikydami neatšaukiamai fiksuotą euro ir monetų bazės teisinio pavadinimo keitimas perskaičiavimo kursą ir laikydamiesi ES teisės nustatytų perskaičiavimo bei kitų reikalavimų.

Komerciniai bankai turi visapusiškai pasirengti ir atitinkamai pertvarkyti informacines ir kitas vidaus sistemas, kad galėtų tinkamai informuoti ir aptarnauti savo klientus. Jeigu sutartyse ar kituose dokumentuose numatyta nuoroda į VILIBOR laikotarpiui, prasidėjusiam iki euro įvedimo dienos ir pasibaigsiančiam po euro įvedimo dienos, ši palūkanų normų dydžių išraiška bus naudojama iki laikotarpio, kuriam ji apskaičiuota, pabaigos, jeigu šalys nesusitars kitaip.

Privačių emitentų išleistų skolos vertybinių popierių nominalioji vertė bus keičiama pagal šio plano 30 punkte nustatytą tvarką, jeigu emitentas ir tos emisijos vertybinių popierių turėtojai nesusitars kitaip. Konvertuojamųjų obligacijų nominalioji vertė bus keičiama pagal kiekvieną obligaciją atskirai. Jos nominalioji vertė bus dalijama iš neatšaukiamai fiksuoto euro ir lito perskaičiavimo kurso ir apvalinama iki dviejų ženklų po kablelio, nes santykis, kuriuo keičiamos konvertuojamosios obligacijos į akcijas, turi išlikti nepakitęs.

Nuosavybės vertybinių popierių nominalioji vertė bus keičiama taip: bendra tos pačios klasės ir nominaliosios vertės išleistų vertybinių popierių nominalioji vertė litais bus dalijama iš neatšaukiamai fiksuoto euro ir lito perskaičiavimo kurso ir iš išleistų tos klasės ir nominaliosios vertės vertybinių popierių skaičiaus. Sprendimą dėl vertybinių popierių nominaliosios vertės pakeitimo priima akcinės bendrovės arba uždarosios akcinės bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

Jeigu bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas nepriims sprendimo dėl vertybinių popierių nominaliosios vertės pakeitimo, iš apskaičiuotos pagal minėtąją tvarką vertybinių popierių nominaliosios vertės eurais bus atimama dalis, esanti už dviejų skaitmenų po kablelio, ir gaunama vertybinių popierių nominalioji vertė eurais sveikų euro centų tikslumu. Dėl pakeitimo gautas skirtumas turės būti pervedamas į bendrovės rezervą. Pajinių įnašų, dalių vertė keičiama taip: kiekvieno pajinio įnašo, dalies vertė perskaičiuojama pagal neatšaukiamai fiksuotą euro ir lito perskaičiavimo kursą.

Tarybos reglamento, iš dalies pakeičiančio m. Ši nuostata taikytina ir sutartims.

Pirkimo ir paslaugų teikimo taisyklės

Įstaigos ir įmonės iki euro įvedimo turi suderinti savo apskaitos, ataskaitų ir informacines sistemas. Dėl privalomo kainų eurais ir litais nurodymo reikalavimo, kuris bus įtvirtintas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme ir kituose teisės aktuose, vartotojai galės lengvai įvertinti prekių ir paslaugų kainas.

Asmenys, parduodantys prekes teikiantys paslaugasturės pradėti nurodyti prekių paslaugų kainas eurais ir litais ne vėliau kaip 60 kalendorinių dienų iki euro įvedimo dienos ir 60 kalendorinių dienų nuo euro įvedimo dienos.

Kainos bus nurodomos perskaičiuotos pagal neatšaukiamai fiksuotą euro ir lito perskaičiavimo kursą. Tarifai, komisiniai užmokesčiai ir kiti litais eurais išreikšti dydžiai, kurie nėra galutinės mokėtinos sumos ir kuriuos reikia perskaičiuoti į eurus lituslaikomi tarpinėmis sumomis.

Navigacija

Jos perskaičiuojamos ir išreiškiamos 4 reikšminių skaitmenų po kablelio tikslumu, jeigu remiantis teisės aktais ir sutartimis nebuvo taikomi tikslesni išraiškos principai.

Perskaičiuoti dydžiai apvalinami iki dviejų skaitmenų po kablelio tik skaičiuojant galutinę mokėtiną sumą. Apvalinama bus pagal nustatytas taisykles, tačiau nebus laikoma kainų perskaičiavimo pažeidimu, jeigu galutinė paslaugos, prekės kaina — mokėtina suma — bus apvalinama į mažesnę pusę vartotojo naudai. Prekybos įstaigos turės mokyti personalą dirbti dviejų valiutų apyvartos laikotarpiu ir atpažinti eurus. Prekybos organizacijos bus skatinamos priimti Geros verslo praktikos valios kodeksą, pagal kurį jos, perskaičiuodamos kainas, privalėtų vykdyti kainų lygio išlaikymo ir nediskriminavimo įsipareigojimą, priimti litus ir siekti duoti grąžą tik eurais per visą valiutos keitimo laikotarpį, patogiai klientui organizuoti kainų litais ir eurais nurodymą, keitimo metu neorganizuoti didelių išpardavimo akcijų ir panašiai.

Tos prekybos įstaigos, kurios viešai deklaruos ir laikysis Geros verslo praktikos valios kodekso, galės reklamose, savo atributuose naudoti specialiai sukurtą šio kodekso ženklelį. Kainų nurodymas litais ir eurais bus svarbi priemonė, apsauganti vartotojus nuo galimo piktnaudžiavimo, manipuliavimo kainomis.

Mokėtinų litais sumų nurodymas litais ir eurais pratins prie naujo vertės mato.

monetų bazės teisinio pavadinimo keitimas kriptovaliutų piniginės priėmė monetas

Teisės aktai nustatys, kad darbdaviai pensijų ir kitų socialinių išmokų mokėtojai užtikrintų, jog 60 kalendorinių dienų iki euro įvedimo darbo užmokestis, pensijos ir kitos socialinės išmokos, mokami litais, būtų nurodomi ir eurais.

Bus parengti ir patvirtinti teisės aktai, kuriuose nustatyti su darbo užmokesčio, pensijų, valstybinių šalpos išmokų mokėjimu susiję dydžiai litais minimalusis valandinis atlygis, minimalioji mėnesinė alga, bazinė mėnesinė alga, bazinis valandinis atlygis, bazinė pensija ir kitanuo euro įvedimo dienos įsigaliosiančios pataisos, numatančios piniginę išraišką eurais.

Tais atvejais, kai nurodytus dydžius perskaičiuojant į eurus skaitmuo po paskutinio reikšminio skaitmens yra didesnis už 0, prie paskutinio reikšminio skaitmens pridedamas vienetas arba kaip skaityti kriptovaliutų žvakidžių diagramas naujas dydis, ne mažesnis už buvusį litais nustatytą dydį, perskaičiuotą į eurus.

Tinkama informacinė kampanija, numatytas kainų litais ir eurais nurodymo laikotarpis, apvalinimo tvarka yra skirti ne tik sąžiningam litų perskaičiavimo į eurus procesui užtikrinti. Jie padės išvengti monetų bazės teisinio pavadinimo keitimas keičiant pinigus. Kiekviena valstybės institucija vykdys savo patvirtintus euro įvedimo priemonių planus ir užtikrins, kad jų veiklos sritys sėkmingai funkcionuotų tiek dviejų valiutų apyvartos laikotarpiu, tiek jam pasibaigus.

Savivaldybės vykdys savo numatytas monetų bazės teisinio pavadinimo keitimas, užtikrinančias sklandų joms priskirtų valdymo sričių funkcionavimą. Nuo euro įvedimo dienos mokesčių mokėtojai pateiktose mokesčių deklaracijose mokėtinas grąžintinas sumas nurodys tik eurais.

Permokėtos sumos bus grąžinamos tik eurais. Visos mokesčių mokėtojų neįvykdytos prievolės litais reikš neįvykdytas prievoles eurais. Deklaruotos litais mokėtinos sumos, kurioms dar nesuėjęs mokėjimo terminas, reikš deklaruotas sumas eurais. Susitarimai dėl mokesčio dydžio, jeigu sumos priskaičiuotos litais, bus pasirašomi eurais.

Jeigu patikrinimo aktas surašytas iki m. Visais atvejais litai į eurus bus perskaičiuojami pagal neatšaukiamai fiksuotą euro ir lito perskaičiavimo kursą ir pagal nustatytas apvalinimo taisykles. Eurais parengtos finansinės atskaitomybės praėjusių ataskaitinių laikotarpių duomenys, išreikšti litais, bus perskaičiuojami ir nurodomi eurais.

Ūkio subjektai nuo euro įvedimo dienos ūkinių įvykių ir operacijų apskaitą tvarkys eurais. Sąskaitos arba sąskaitos faktūros nuo euro įvedimo dienos turės būti išrašomos eurais. Ūkio subjektai, kurių finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, metų finansinę atskaitomybę monetų bazės teisinio pavadinimo keitimas litais.

Euro įvedimo dieną balansinių sąskaitų likučiai bus įvertinti eurais. Ūkio subjektai, kurių finansiniai metai nesutaps su kalendoriniais metais ir kurių finansinės atskaitomybės parengimo diena bus vėlesnė už euro įvedimo dieną, finansinę atskaitomybę rengs eurais.

Litų banknotai ir monetos, lito centų monetos kaip teisėta, privaloma priimti mokėjimo priemonė bus naudojama 15 kalendorinių dienų nuo euro įvedimo dienos, tačiau nuo euro įvedimo dienos bankai negalės klientams išduoti litų. Grynieji litai bus priimami atsiskaitant, tačiau grąžą bus siekiama duoti tik eurais.

monetų bazės teisinio pavadinimo keitimas geriausia bitcoin platforma

Vertybiniai popieriai, indėliai ir kitos piniginės sumos išraiškos sąskaitose ir kitos sumos litais euro įvedimo dieną bus neatlyginamai perskaičiuojami į eurus. Dviejų valiutų apyvartos laikotarpiu kasos kvituose pagal galimybes bus nurodoma suma litais ir eurais. Lietuvos bankas litus į eurus keis neatlyginamai ir neribodamas sumos.

Bus sudaryta specialistų grupė, kuri stebės grynųjų pinigų keitimo procesą ir operatyviai spręs problemas, susijusias su grynaisiais pinigais.

 • Blockchain vs bitcoin
 • Kiek bitkoinų prarandama
 • Investicinio aukso apmokestinimo PVM schema (– str.) - VMI
 • BTC 340 nairų už 1 USD
 • Pirkimo ir paslaugų teikimo taisyklės
 • Прямо перед ним, откинувшись на груду старых подушек, лежал пожилой человек с ярко-белой гипсовой повязкой на правом запястье.

Nuo euro įvedimo dienos komerciniai bankai ir užsienio valstybių bankai, veikiantys Lietuvos Respublikoje, išduos eurų banknotus ir monetas klientams, keis litus į eurus ir nebeišduos nacionalinės valiutos. Komerciniai bankai litus į eurus keis neatlyginamai 60 kalendorinių dienų nuo euro įvedimo dienos. Pasibaigus tam laikotarpiui, už litų keitimą į eurus komerciniai bankai galės imti savo nustatyto dydžio užmokestį. Rekomenduotina komerciniams bankams dviejų valiutų apyvartos laikotarpiu numatyti papildomas organizacines priemones: lankstų darbo laiko grafiką, darbuotojus ypatingiems laikiniems darbams ir kita.

Pirmosiomis keitimo dienomis bankams rekomenduojama numatyti ilgesnį darbo laiką, skirti daugiau darbuotojų. Dviejų valiutų apyvartos laikotarpiu pardavėjai turės nurodyti kainas eurais ir litais, priimti kiek bitkoinų prarandama eurais ir litais, bet duoti grąžą siektina eurais.

monetų bazės teisinio pavadinimo keitimas monetų bazė ir aukos

Kad sumažėtų grynųjų pinigų naudojimas dviejų valiutų apyvartos laikotarpiu, vartotojai bus skatinami grynuosius pinigus iš anksto padėti į sąskaitas bankuose, daugiau naudotis mokėjimo kortelėmis, elektroniniais atsiskaitymo būdais. Vartotojams bus teikiama informacija apie tas prekybos organizacijas, kurios deklaruoja ir taiko Geros verslo praktikos valios kodeksą. Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategija numato kiekvieną šalies gyventoją supažindinti su naujosios valiutos nominalais ir verte, naująja kainodara, litų ir eurų keitimo santykį padedančiomis suprasti skaičiavimo lentelėmis ir kitomis priemonėmis.

Tai padės vartotojams greitai patikrinti litų perskaičiavimo į eurus ir atvirkščiai teisingumą.

Čia pravers ir valstybės institucijų informacija, skelbiama per žiniasklaidos ir kitas priemones. Vartotojai bus skatinami naudotis elektroniniais atsiskaitymo būdais, grynuosius pinigus įnešti į sąskaitas bankuose. Bankuose grynieji pinigai nuo euro įvedimo dienos bus išduodami mokami ne litais, bet eurais.

Paieškos metalo ieškikliu (detektoriumi) - kas tai? II dalis

Pageidautina, kad atlyginimams skirti grynieji pinigai būtų išduodami mažo nominalo eurų banknotais.